PROBLEMLØSING

Vi hjelper deg å løse dine utfordringer.  


Noen ganger gjør hunder ting som blir et problem. Noen problemer kan være knyttet til at det er hunder eller en spesiell rase vi har kjøpt som har kjente utfordringer i vårt samfunn. Andre ganger kan det være lært uten at vi har tenkt over det og så ønsker vi et opplegg for å avlære det igjen.


Vi har mange års erfaring med hjemmebesøk på problemløsing, og ikke minst så har vi den faglige kompetansen for din trygghet i valg av metoder. Første kontakt du har med oss er helt uforpliktende, så spør oss om vi er rett hjelp for deg.

Steg for steg - veien du går.


Steg 1: Send oss en uforpliktende henvendelse der du forteller kort om din utfordring eller gå rett til steg 2 for å bestille hjelp.


Steg 2: Vi forplikter oss og lager en avtale.

Første konsultasjon består i at du besvarer en epost med spørsmål, om mulig sender noen videoer på WhatsApp, finner tid for en første samtale online og en tid og sted for vårt første fysiske møte.


Steg 3: Innen avtale finner sted er epost med spørsmål besvart og førstekonsultasjon betalt. Dersom vi blir enig om pakkeløsning etter faktureres resten av pakken, delbetaling kan avtales. All kjøring og tilleggskostnader blir etter fakturert etter hver time.

Betingelser:

Om konsultasjonen finner sted i våre lokaler tilkommer ikke ekstra kostnader for kjøring. Les mer om betingelser for kjøring og avbestilling i kontaktskjema. Spør også etter spesialsydd pakke om det er mer ønskelig enn ferdigpakker.


Enkeltpriser

Første konsultasjon: Kartlegging, videogjennomgang, online møte som tar ca 60 minutter, fysisk møte som tar ca 60-90 minutter - kr 2900,- (Mertid utover oppsatt ti kr 350,- pr påbegynte 15 minutter.)


Oppsummering etter møtet - kr 1200,-


Utfyllende treningsplan, pr plan - kr 500,-


30 minutter oppfølging pr telefon/ skype/ video - kr 400,-


30 minutter oppfølging fysisk møte - kr 650,-


Oppfølging på epost, pr e-post - kr 100,-

Liten pakke


Din pris kr 4500,-

Verdi 6000,- 


Førstekonsultasjon:

Gjennomgang av e-post med spørsmål, gjennomgang av videoer, samtale online og ett fysisk møte.

(For mertid utover oppsatt tid tilkommer kr 200,- pr 15 minutter.)


Utfyllende oppsummering og treningsplan,

Tre oppfølginger på telefon-/ video,

Ubegrenset e-postoppfølging i inntil 6 måneder.

Medium pakke

Opplegg i 3 måneder - din pris kr 7500,-

Verdi 9050,- med en e-postoppfølging inkludert i prisen mens det er ubegrenset i tilbudet.


Førstekonsultasjon:

Gjennomgang av e-post med spørsmål, gjennomgang av videoer, samtale online og ett fysisk møte.

(For mertid utover oppsatt tid tilkommer kr 200,- pr 15 minutter.)


Utfyllende oppsummering og treningsplan etter førstekonsultasjon,

En oppfølging pr måned fysisk møte på 30 minutter, mertid som over.

To oppfølginger pr måned telefon-/video- oppfølginger på 30 minutter

Ubegrenset e-post-oppfølging i inntil 6 måneder. 

Tilleggspakke

For vanskelige atferdsendringer trengs ofte 6 måneder -


Denne tilleggspakken fikser dette for deg, din pris kr 6400,-

Verdi 9000,- med en e-postoppfølging inkludert i prisen men det er ubegrenset i tilbudet.Utfyllende oppsummering og treningsplan etter førstekonsultasjon,

En oppfølging pr måned fysisk møte på 30 minutter, mertid som over.

To oppfølginger pr måned telefon-/video- oppfølginger på 30 minutter