MEDIUM PAKKE

Opplegg i 3 måneder - din pris kr 7500,-

Verdi 9050,- 


Første Konsulatasjon - les mer her - (For mertid utover oppsatt tid tilkommer kr 200,- pr 15 minutter.)


Treningsplaner:

Utfyllende treningsplaner for inntil tre øvelser av det vi har avtalt å trene. Dersom det er avtalt mer enn tre øvelser er det mulig å få kortere planer med alle øvelsene. 


Oppfølging online:

Seks oppfølginger på bakgrunn av innsendte videoer eller spørsmål om trening. Varighet på telefonsamtale eller videokonsultasjonene er 30 minutter. Disse må tas innen tre måneder etter avsluttet førstekonsultasjon.


Oppfølging sammen:

Tre oppfølginger der vi møtes fysisk for å trene praktisk sammen i 30 minutter, mertid som over. Disse må tas innen tre måneder etter avsluttet førstekonsultasjon.


Støtte i 6 måneder:

Ubegrenset e-postoppfølging i inntil 6 måneder fra første kontakt. Det må forventes at noen svar kan vente litt på seg.

Lurer du på priser og hva de andre pakkene inneholder og koster?Førstekonsultasjon og enkeltpriser


Liten pakke


Tillegspakke